شماره حساب جهت واریز نقدی

خیرین عزیز می توانند جهت واریز نقدی و کمک رساندن وجه مورد نظر خود را به شماره حساب زیر واریز نمایند

شماره حساب موسسه خیریه احسان

بانک ملی

شماره حساب: 0106288306002

همچنین شما می توانید برای پرداخت آنلاین و بدون مراجعه به بانک از طریق همین سایت وجه خود راواریز نمایید

برای پرداخت آنلاین روی لینک زیر کلیک کنید

مشاهده سابقه پرداختهای خیرین