معاونت دانشجويي

                     

                            اساسنامه معاونت دانشجويي

                     موسسه خيريه و خدمات اجتماعي احسان خنج

                           کلیات  ، اهداف ، رویکرد

 فصل اول: کلیات و اهداف

ماده 1 : نام (معاونت دانشجویان و دانش آموختگان خنج ) 

 تذکر : در این اساسنامه به لحاظ اختصار معاونت نامیده می شود. 

ماده 2 : آرمان : علم و زندگی

ماده 3 : اهداف

1 –  شناسایی دانشجویان و دعوت از آنها جهت پیوستن به معاونت دانشجویی

2 – آگاه کردن دانشجویان به حقوق مسلم خود در چهارچوب قانون اساسی کشور.

3 – به کارگیری استعدادهای بالقوه دانشجویان .

4 – تلاش در حل مشکلات تحصیلی دانشجویان .

5 – گسترش زمینه مشارکت دانشجویان در امور علمی ، فرهنگی ، هنری .

6 –شناساندن مبانی فکری – اعتقادي به دانشجویان .

7 – ایجاد انگیزه و ارتقاء روحیه کسب علم و تخصص جهت راهیابی دانشجویان به دوره های کارشناسی ارشد ودکترا .

8 – نهادینه ساختن ، ساختار شورایی ، مسئولیت پذیری ، هماهنگی و تعاون .

9 – ایجاد بستر مناسب مطالعه ، تحقیق و تفکر.

ماده 4 : نوع فعالیت :

کلیه فعالیتهای معاونت دانشجویی غیر سیاسی و غیر انتقاعی بوده و ضمن رعایت کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران طبق این اساسنامه عمل خواهد نمود .

ماده 5 : مدت فعالیت

فعالیت معاونت دانشجویی از تاریخ تشکیل به مدت نا محدود و زیر مجموعه مؤسسه خواهد بود .

ماده 6 : محدوده جغرافیایی فعالیت :

فعالیت معاونت دانشجویی در محدوده جغرافیایی ملی کشور خواهد بود .  

ماده 7 : تابعیت

معاونت دانشجویی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می دارند .

ماده 9 :ماهیت

ماهیت معاونت دانشجویی زیر مجموعه ای از مؤسسه خیریه و خدمات اجتماعی احسان خنج بوده که در برنامه ریزی پس از تصویب هئیت مدیره مؤسسه قابل اجرا خواهد بود .

 

 ماده 10 :ساختار

 ساختار معاونت دانشجویی منتخب از9 نفر ( 7 نفر اصلی  و دو نفر علی البدل) از دانشجویان یا فارع التحصیلان شهر خنج می باشد .

تبصره : فعالیت اعضای معاونت دانشجویی افتخاری است و هیچ گونه حقوقی دریافت نمی کنند .

ماده 11 : وسایل :

بند 1 -  برگزاری اردوهای علمی – تفریحی.

بند 2 -  برگزاری مراسم تقدیر از دانشجویان فارغ التحصیل و داوطلبان پذیرفته شده در دانشگاهها .

بند 3 -  پیگیری خواسته های مورد نیاز دانشجویان از قبیل مکانهای مطالعه در سطح شهر ، تهیه سرویس جابجایی دانشجویان دانشگاه های مجاور و ... .

بند 4 – ایجاد وب لاگ و انتشار نشریه .

بند 5 – برگزاری همایش های علمی با دعوت از صاحب نظران در رابطه با مسائل سیاسی ، اجتماعی و دینی .

بند 6 – برگزاری مسابقات در زمینه های مختلف فرهنگی ، هنری ، علمی ، دینی و ورزشی .

بند 7 – ارائه اطلاعات به متقاضیان جهت آشنایی با دانشگاه های داخلی و خارجی

بند 8 – برگزاری جلسات مشترک بین دانشجویان شهرها و روستاهای همجوار جهت آشنایی با یکدیگر .

بند 9 – اعزام دانشجویان به همایش های علمی در شهرهای دیگر .

بند 10 – جلب کمک های مردمی جهت رفع مشکلات مالی دانشجویان .

بند 11 – تشویق دانشجویان رتبه اول تا سوم دانشگاهها به وسیله پرداخت کمک هزینه تحصیلی آنها و اعطای جوایز .

ماده 12 : اعضای معاونت دانشجویی متشکل است از:

1 – رئیس   2 – نائب ریس   3 – مسئول روابط عمومی   4 – متصدی مالی

5 – منشی

ماده 13 : وظایف رئیس :

بند 1 – ارائه و کنترل جلسات .

بند 2 – ایجاد هماهنگی بین اعضای کمیته .

بند 3 – مسئولیت امضاء و مهر نمودن نامه ها و مکاتبات داخلی کمیته .

بند 4 – تعیین تاریخ و مکان جلسات .

بند 5 – ارائه گزارش به هئیت مدیره مؤسسه .

بند 6 – تذکر به اعضایی که در انجام وظایف خود کوتاهی می کنند .

بند 7 – پیگیری مصوبات جلسه کمیته و نظارت بر اجرای برنامه ها .

تبصره : در صورت غیبت رئیس ، نائب رئیس دارای تمامی اختیارات و وظایف وی می باشد .

ماده 14 : وظایف مسئول روابط عمومی

بند 1 – شناسایی دانشجویان و دانش آموختگان .

تبصره : اعضا، یک نفر از خانم ها و یک نفر از آقایان را به عنوان مسئول روابط عمومی انتخاب می نمایند .

بند 2 – د ریافت و جوابگویی به سؤالات ، پیشنهادات و انتقادات .

بند 3 – ابلاغ تاریخ و مکان جلسات به اعضای کمیته .

بند 4 – ارتباط با انجمن ها و شوراها و مؤسسات دیگر که موازات معاونت فعالیت می کنند .

ماده 15 : وظایف متصدی مالی

بند 1 – تلاش برای جذب بودجه و جمع آوری کمک خیرین .

بند 2 – واریز کلیه درآمدها به حساب مؤسسه و دریافت وجه بصورت تنخواه از مؤسسه و ارائه صورت هزینه .

بند 3 – برآورد و تنظیم هزینه های مالی معاونت.

بند 4 – اختصاص بودجه و هزینه کردن در قسمت های مختلف باید به تصویب هئیت مدیره مؤسسه و اعضای معاونت برسد .

ماده 16 : وظایف منشی

 بند 1 – تنظیم صورتجلسات و به امضاء رساندن آن توسط اعضاء .

بند 2 – ثبت نامه های وارده و ارسالی د ر دفاتر مخصوص .

بند 3 – نگهداری از مهر و اوراق آرم دار.

بند 4 –مسئولیت دبیرخانه ، بایگانی و آرشیو.

بند 5 – تهیه گزارش ماهیانه عملکرد معاونت.

فصل سوم : انتخابات ، استعفا ، جلسات

ماده 17 : انتخابات

بند 1 – انتخابات یک ماه قبل از پایان فعالیت معاونت توسط هیات مدیره انجام شود

بند 2- زمان برگزاری انتخابات دهه اول مردادماه  ،  و شروع کار کمیته جدید یک ماه بعد از انتخابات می باشد.

تبصره 1: انتخابات اولین سال شکل گیری معاونت  دانشجویی ، خارج از تاریخ فوق می باشد .

تبصره 2– مدت انجام فعالیت معاونت دو سال می باشد .

بند 4 – بعد از انتخابات 7 نفركه دارای حداکثر آراء به عنوان اعضای اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند .

 

تبصره : شرایط کاندیداها

1-   برخورداری از اخلاق اسلامی و وجهه اجتماعی .

2-   آشنایی با اساسنامه کمیته معاونت .

3-   تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تبعیت از قانون اساسی.

4-   گذراندن حداقل یک ترم معادل 12 واحد دانشگاهی .

5-   نداشتن منع قانونی از فعالیت های اجتماعی.

تبصره 1 – در صورت اثبات خلاف یکی از موارد فوق ، نام کاندیدا از لیست انتخاباتی حذف می گردد .

بند5– مسئولیت انتخابات و جمع آوری آراء به عهده معاونت دوره قبل می باشد .

بند 6 – معاونت مسئولیت نظارت بر انتخابات را برعهده می گیرد .

بند7- هر فرد حداکثر در دو دوره می تواند کاندید شود.

ماده 18 : استعفاء

بند 1 – اگر عضوی متقاضی استعفا باشد باید تقاضای خود را کتباً به رئیس اعلام داشته و رئیس نیز پس از مشورت با اعضاء بر اساس رأی اکثریت تصمیم گیری نماید .

بند 2 – چنانکه عضوی به صورت غیر موجه در 4 جلسه متوالي بدون عذر موجه و 7 جلسه غير متوالي غیبت نماید اعضای معاونت حق اخراج وی را دارند .

بند 3 – کناره گیری از مسئولیت های مصوب معاونت به منزله استعفاست .

تبصره : اگر قبل از شروع کار معاونت جدید ، کاندیدايی بخواهد استعفا دهد ، استعفای خود را تسلیم هیأت انتخابات می نماید .

ماده 19 : تشکیل جلسات

بند 1 – جلسات معاونت حداقل هر ماه یکبار تشکیل می شود .

بند 2 – جلسات با حضور 3/2 اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن به تأیید نصف به علاوه یک اعضای حاضر ، قابل اجراست .

بند 3 – علاوه بر جلسات ماهیانه ، بنا به ضرورت ، جلسات تشکیل می شود .

تبصره 1 – فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن و تشکیل جلسات عمومی حداقل 3 روز و جلسات اضطراری حداقل 2 روز است .

بند 4 – به جز اعضای معاونت ، کلیه حاضران در جلسه و مدعوین از حق رأی برخوردار نیستند .

ماده 20 : انحلال

بند 1 – جهت انحلال معاونت درخواست نصف به علاوه یک امضاء کافی می باشد

تبصره 1 – کناره گیری از مسئولیت توسط اعضاء به منزله استعفا است ولی موجب منحل شدن معاونت نمی شود .

فصل چهارم : صندوق مالی -  تغییرات اساسنامه

ماده 21 : صندوق مالی معاونت دانشجویی

بند 1 – تعریف : صندوق مالی عبارتند ازخزانه ای که بودجه آن از طریق مؤسسه و با همکاری دانش آموختگان و دانشجویان و کمک های مردمی تأمین می شود .

بند 2 – بودجه جمع آوری شده در صندوق جهت اجرا ماده 11 فصل یک هزینه می شود .

ماده 22 : تغییرات اساسنامه

برای هر گونه تغییر در اساسنامه ، معاونت ابتدا نظرات کل اعضاء را جمع آوری کرده و در صورت تمایل رأی اکثر آنها به تغییر ، با هماهنگی هیات مدیره تغییرات لازم را در اساسنامه به وجود می آورد .

 

                                                 بسم الله الرحمن الرحيم

آيين نامه وشرح وظايف کميته پويندگان علم

 

فصل اول: عنوان واهداف

ماده1 : کميته پويندگان علم به اسنادماده 8 اساسنامه موسسه خيريه وخدمات اجتماعي احسان خنج وماده3 اساسنامه کميته دانشجويان ودانش آموختگان موسسه،تشکيل مي گردد که ازاين به بعددراين آيين نامه به اختصارکميته ناميده مي شود.

تعريف: کميته نهادي است علمي –پژوهشي درراستاي اهداف موسسه به منظورفراهم نمودن زمينه وبستر مناسب جهت تحصيلات تکميلي وايده هاي برترموردنيازشهرخنج.

ماده 2: اهداف

1-شناسايي نيازهاي شهردرزمينه تخصصهاي مختلف واولويت بندي آن.

2-شناسايي افرادمستعدوعلاقمندجهت تحصيلات تکميلي وايجادبستري مناسب براي کسب مدارج علمي بالاتر.

3-شناسايي وحمايت ازنخبگان وصاحبان ايده هاي برتردرزمينه هاي مختلف علمي،فني،تحقيقاتي وپژوهشي وغيره.

فصل دوم : اصول کلي حاکم برکميته

ماده 3 : توجه به اصل شوراومشورت درتصميم گيريها وتاکيدبرمنطق وخردورزي واجتناب ازخودمحوري وتصميم گيريهاي فردي وعجولانه.

ماده4 : رعايت اصول نظم وحضوربه موقع درجلسات.

ماده5 : التزام به اجراي تصميمات وبرنامه هاي کميته.

فصل سوم: ساختار

ماده 6 : اعضاي کميته شامل 7 نفر عضواصلي و2نفر عضوعلی البدل بوده که يکنفر ازميان اعضاي  هيأت مديره، يکنفرازکميته دانشجويي ،يکنفربه عنوان نماينده خيرين وچهارنفرديگربه عنوان نماينده خيرين و4 نفرديگربه انتخاب هيات مديره ازميان فعالان فرهنگي واجتماعي شهرخنج،برگزيده مي شود.

تبصره: کميته ميتواندبنابر نياززيرمجموعه هاي فرعي تشکيل دهد.

ماده 7 : جهت تقسيم کاروشرکت فعال اعضادربرنامه ريزي واموراجرايي کميته،دراولين جلسه رييس ،نايب رييس،دبير،حسابدارومسئول روابط عمومي انتخاب مي شود.

ماده 8 : مدت فعاليت قانوني کميته برابربادوره اجرايي هيأت مديره خواهدبود وباانقضاي دوره هيأت مديره فعاليت کميته نيز خاتمه يافته ياتوسط هيأت مديره جديدابقا خواهدشد.

فصل چهارم: وظايف اعضاي کميته

ماده 9 : وظايف ر ئيس

1-ايجادهماهنگي بين اعضاي کميته.

2-برقرارکردن ارتباط لازم با افرادفرهنگي،شخصيتهاوخيرين.

3-کنترل واداره جلسات.

4-نظارت براجراي برنامه وانجام وظايف محوله اعضاي کميته.

5-انجام مکاتبات ومهروامضانمودن مکاتبات.

6-ارسال گزارش فعاليتهاي کميته هر3ماه يکبار به هيأت مديره ياهنگام درخواست  آنها.

ماده10 :وظايف نايب رئيس

1-درغياب رئيس کليه مسئوليتهاي وي راعهده داراست.

2- انجام اموري که ازسوي رئيس به وي محول مي گردد.

ماده 11: وظايف دبير

1-تنظيم وثبت صورتجلسات کميته دردفترمخصوص وبه تأييدرساندن آنها.

2-بايگاني اسناد ومدارک.

3- تهيه گزارش هرسه ماه يک بار.

ماده 12: وظايف حسابدار

1 –برآوردوتهيه وتنظيم بودجه سالانه وهزينه هاي مالي وارائه به هيأت مديره جهت موافقت وتأمين اعتبار.

2 –پيگيري درخواست ودريافت هزينه هاي مربوطه ازهيأت مديره.

3 –اقدام به جمع آوري کمکهاي مالي ازخيرين باهماهنگي رئيس کميته.

4 –انجام کليه امورمالي اعم ازدريافت وپرداختهادردفاترمخصوص.

تبصره: کليه نيازمنديهاي مالي وتدارکاتي کميته توسط هيأت مديره موسسه تأمين خواهدشد.

ماده13: وظايف روابط عمومي

ايجادبسترمناسب جهت ارتباط کميته بازيرمجموعه هاي موسسه وخيرين.

فصل چهارم: امورمتفرقه

ماده 14 :تشکيل جلسات

1 –تشکيل جلسات هردوماه يک بارمي باشد.

2 –تشکيل جلسات بادعوت رئيس واعلام قبولي صورت مي پذيرد.

3 –جلسات باحضور دوسوم اعضارسميت مي يابد.

4 –عدم شرکت هريک ازاعضادر4جلسه متوالي و7جلسه غيرمتوالي بدون داشتن عذرموجه به منزله انصراف ازعضويت درکميته تلقي  مي شود.

ماده 15: استعفا وانحلال

1 –درصورت استعفاي هريک ازاعضاي اصلي عضوعلي البدل جانشين وي مي شود.

2 –درصورت استعفاي بيش از3 نفرازاعضا،توسط هيأت مديره موسسه اعضاي جديدانتخاب خواهدشد.

3 –درصورتيکه کميته ازوظايف محوله تخطي نمايدتوسط هيآت مديره منحل واعضاي جديدانتخاب خواهدشد.

ماده16 :اين آيين نامه در4 فصل،15ماده،25بندودوتبصره درمورخ 18/12/89 به تصويب هيأت مديره رسيد.

 

 
 

      

مشاهده سابقه پرداختهای خیرین