تاریخچه

در سال 1381 به پیشنهاد معتمدین شهر درخواست تاسیس موسسه خیریه ارایه شد که پس از تبادل نظر مقررشد که در شهر خنج موسسه ای راه اندازی شود تا به مشکلات و نیازهای جامعه رسیدگی نماید و بر این اساس طی فراخوانی در روز 26/2/1381 در مسجد کاکا فخر الدین با حضور جمعی از مردم جلسه ای برگزار شد که در این جلسه 16 نفر به عنوان هیات موسس انتخاب شدند و سپس اولین جلسه هیات موسس در خرداد ماه تشکیل واساس نامه موسسه تنظیم و اعضای هیات مدیره که شامل 7 نفر و یک نفر بازرس انتخاب شدند و از آن تاریخ هیات مدیره پیگیری ثبت این موسسه را شروع نمود که بالاخره در مورخه 13/8/1383 به شماره ثبت 47 در اداره ثبت اسناد و املاک لارستان به ثبت رسید و هم اكنون به شماره ثبت 2 در اداره ثبت اسناد خنج می باشد. و با توجه به اساسنامه هر دو سال ، هیات مدیره از سوی هیات امنا انتخاب می گردند كه هم اكنون دور هفتم هیات مدیره مشغول به فعالیت می باشند.

اسامی هیات امنا:

1-محمد ابونجمی. 2- سمیره ابونجمی 3- محمد شریف ایزد پناهی 4-عبیدالله جمالی 5- رامین خلوتی 6- فرزانه خلوتی 7- مصطفی خنجی 8- یعقوب خوشحال 9- محمد طاهر رحیمی 10 بهزاد شهری 11- حامد شمسی 12- حمیرا صادقی 13 – حشمت الله طلوعی 14 – امرالله طلوعی 15- خداداد مجیدی 16- بهرام نصیری.

اعضای هیات مدیره دور هفتم به شرح ذیل می باشند .

  • نصرالله سخایی – ریس هیات مدیره
  • یعقوب خوشحال – نایب رییس هیات مدیره
  • خداداد مجیدی – خزانه دار هیات مدیره
  • كرامت الله یوسفی – منشی هیات مدیره
  • ناصر نفیسی – عضو
  • اسماعیل پیراسته – عضو
  • ایوب زرین – عضو
  • رامین خلوتی – مدیر عامل
  • امرالله طلوعی – بازرس

مشاهده سابقه پرداختهای خیرین